Najava predavanja: Dragoslav Ogar - Operational Analytics

Najava predavanja: Dragoslav Ogar - Operational Analytics

Dragoslav Ogar je direktor/konsultant/predavač preduzeća A4ATCP d.o.o. Beograd, koje je zvanični Microsoftov partner. Ima više od 28 godina praktičnog i teoretskog iskustva u informacionim tehnologijama. Po zvanju je profesor matematike. Poseduje desetak zvaničnih MS titula od kojih je verovatno najznačajnija MVP for SQL Server.

Kao Microsoftov trener, održao je više od 70 MOC-ova i preko 15.000 časova. Danas, najčešće pravi sopstveni materijal (vežbe i primere) za konsultacije i radionice.

Dragoslav je najčešće nagrađivani predavač na Microsoftovim konferencijama u Srbiji. Na četiri međunarodne Microsoftove konferencije (Sinergija 04, 06, 10, 11 i 13), nagrađen je kao jedan od tri najbolja predavača.

Osim tema iz SQL Server oblasti, omiljene teme su mu i Entity Framework, OData, MVC i SOLID.

Na Tarabici 16, Dragoslav, će održati predavanje po imenu "Operational Analytics". Microsoft SQL Server 2016 vam omogućava da izvršite analitičke upite na memorijski i/ili disk zasnovanim OLTP tabelama sa minimalnim uticajem na rad poslovnih kritičnih OLTP procesa, bez potrebe za menjanjem aplikacija. U ovoj sesiji videćete nekoliko korisnih saveta i različitih konfiguracija kojima možete postići značajna poboljšanja performansi u OLTP sistemima koji zahtevaju analizu u realnom vremenu (pseudo bankomat) korišćenjem Operational Analyticsa.

 

Admin