Najava predavanja: Aleksandar Totović - NAV 2016 'ON' AZURE SQL

Najava predavanja: Aleksandar Totović - NAV 2016 'ON' AZURE SQL

Aleksandar Totović je MVP za Microsoft Dynamics NAV. Trenutno je zaposlen kao PMO Director u kompaniji NPS Beograd, kao i Glavni i odgovorni urednik u ERP Magazinu. Aleksandar je dugogodišnji ERP Consultant i Project Manager. Vodio je puno međunarodnih i veoma složenih projekata.

Trenutno radi na popularizaciji NAV-a, Microsoft Azurea, Office 365 i NAV vertikalnih rešenja, a aktivni je učesnik tima koji prati razvoj novih verzija NAV-a, više godina unazad. Više od 10 godina je u NAV-u, a više od 30 godina u IT-u (od detinjstva).

Predavač je na mnogim konferencijama u zemlji i inostranstvu (Directions EMEA, Directions NA, NAV TechDays, Sinergija, MS Network, WinDays, In Touch, SPC Adriatics, Tarabica,...) i autor više oficijelnih kurseva za NAV2015 i NAV2016. Aleksandar je jedan od nekoliko autora ‘How Do I… in NAV’ video materijala.

Takođe je i bloger, aktivan učesnik na forumima (MS Community, NAVUG, TechNet,...). Na Microsoft Convergence Europe 2014 je nagrađen sa Community Champion Award. Član je komiteta i jedan je od koautora najnovijih ispita za NAV.

NAV 2016 'ON' AZURE SQL

Microsoft Dynamics NAV 2016 sada omogućava i korišćenje Azure SQL Servera. Ovo baca potpuno novo svetlo na korišćenje NAV-a na Azure-u, uz omogućavanje znatno nižih troškova i bržih implementacija.
Na ovom predavanju ćemo napraviti poređenje korišćenja virtuelnih mašina na Azure-u naspram korišćenja baze kao servisa. Kroz primere ćemo detaljno objasniti kako postaviti NAV na Azure sa bazom na Azure SQL-om i kako povezati klijente. Takođe, predstavićemo i nov alat Managed Services za upravljanje NAV 2016 multitenant okruženjima na Azure SQL-u.

Više informacija na:
http://tarabica.msforge.net/Session/Details/1183

 

Admin