#Tarabica16 najava predavanja: Darko Marjanović - Big Data, Data Lake vs Data Warehouse

#Tarabica16 najava predavanja: Darko Marjanović - Big Data, Data Lake vs Data Warehouse

Darko Marjanović je direktor i koosnivač kompanije "Things Solver" koja se bavi Big Data tehnologijama. Jedan je od osnivača Data Science zajednice u Srbiji. Uglavnom se bavi arhitekturom Big Data aplikacija, prikupljanjem i pripremom podataka. Primarni fokus su mu Hadoop i Spark

Big Data, Data Lake vs Data Warehouse


Big Data je realnost modernog poslovanja: od velikih do malih kompanija, svi se trude da pronađu svoj benefit. Big Data tehnologije nisu tu da zamene tradicionalne tehnologije, već da im budu komplementarne. Često se priča o terminu Data Lake i mahom se poredi sa tradicionalnim Data Warehouse-om. Na ovm predavanju saznaćete šta je Data Lake i kakve veze ima sa Big Data tehnologijama. Osvrnućemo se i na tehnologije koje se često koriste za “izgradnju” Data Lake-a.

Više informacija na:
http://tarabica.msforge.net/Session/Details/2214

 

Admin