#Tarabica16 najava predavanja: Miloš Pešić - Kako da poboljšate svoje MVC web aplikacije?

#Tarabica16 najava predavanja: Miloš Pešić - Kako da poboljšate svoje MVC web aplikacije?

Pešić Miloš je profesionalni softverski inženjer sa više od 5 godina iskustva u industriji na širokom spektru projekata različitih obima i na različitim platformama, od Classic ASP-a, VB 5 i VB .NET do AngularJS i ASP .NET WebAPI distribuiranih aplikacija.

Trenutno je fokusiran na AngularJS, ASP.NET  MVC i ASP .NET WebAPI, dok u slobodno vreme razvija MVC framework u programskom jeziku PHP.


Kako da poboljšate svoje MVC web aplikacije?

MVC pattern je u proteklih nekoliko godina postao de facto standard za razvoj web aplikacija srednjeg i velikog obima na kojima istovremeno radi veći broj developer-a.

Cilj ovog predavanja je da se uz praktičnu demonstraciju pokaže kako se upotrebom slojevite arhitekture, pattern-a kao što su abstract factory, inversion of control, repository i slični, te naprednih mogućnosti jezika C# kao što su generici, mogu ostvariti poboljšanja na svim nivoima jedne MVC aplikacije kako bismo dobili proizvod visokih performansi koji je pri tom skalabilan, testabilan i pogodan za održavanje.

Više informacija na:
http://tarabica.msforge.net/Session/Details/1210

 

Admin