#Tarabica16 najava predavanja: Goran Milanov - SQL Server 2016 Query Store

#Tarabica16 najava predavanja: Goran Milanov - SQL Server 2016 Query Store

SQL Server 2016 Query Store

Goran Milanov je Microsoft MVP za MS SQL Server. Sa Microsoft SQL Serverom produkciono je angažovan još od verzije 6.5. Zone rada i interesovanja su mu DataWarehouse i BI sistemi i Microsoft SQL Server servisi: SSAS, SSRS, SSIS, MDS, DQS. Čest je gost na Microsoft konferencijama u našoj zemlji i u zemljama iz našeg okruženja. Piše blog na http://www.goranmilanov.rs.

SQL Server 2016 Query Store omogućava automatsko snimanje upita nad podacima, planova i statistika da bi se imao istorijski uvid u performanse upita i daje izbor optimalnog query plana i performansi konkretnog upita.

Više informacija na:
http://tarabica.msforge.net/Session/Details/1258

 

Admin