#Tarabica16 najava predavanja: Ivan Lazarević - Dizajn cloud-based IoT platforme. SmartCity "walkthrough"

#Tarabica16 najava predavanja: Ivan Lazarević - Dizajn cloud-based IoT platforme. SmartCity "walkthrough"

Ivan Lazarević radi na poziciji Solution Architect u kompaniji S&T Serbia, gde na brojnim projektima učestvuje kao programer, arhitekta, team leader. Od 2009. godine je sertifikovani Scrum Master. Poseduje MCP, MCTS, MCSD serfifikate. Kroz svoj rad nastoji da primeni agilne metodologije u projektima na kojima učestvuje i promoviše takav način razmišljanja. Poseban deo interesovanja su mu izučavanje arhitektura složenih softverskih rešenja, agilne metodologije, TDD, savremeni softverski alati, različiti programski jezici. Trenutno je angažovan na razvoju aplikacija korišćenjem Microsoft-ovih tehnologija (.NET Framework, ASP.NET MVC-a, EF...), integraciji različitih sistema i Mobility rešenjima. Od 2005. godine radi na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu kao saradnik u nastavi na predmetu Projektovanje softvera na katedri za Softversko inženjerstvo, programski jezik C#.

Dizajn cloud-based IoT platforme. SmartCity "walkthrough"

SmartCity je reč o kojoj svi pričaju, ali je malo projekata koji su odmakli od proof of concept-a.

Predavanje će opisati arhitekturu, tehnologije, izazove i rešenja problema koji mogu da se javi prilikom realizacije SmartCity/IoT platforme koji je implementirana u Dubai-u,  i koja se koristi na SmartPalm projektu koji je jedan od veoma uspešnih SmartCity projekata.

Platforma se sastoji iz tri velike celine Smart IoT kontrolnog centra, Smart lokacija i custom-made hardverskog kontrolera koji integrisani zajedno realizuju kompeksno IoT rešenje. Srce sistema čini Microsoft Azure platforma.

Stream Analytics, Event Hubs, Raspberry Pi su samo neke od stvari koje će kroz prikladne primere biti prikazani na ovom predavanju, a ako nam vreme bude dozvolilo predavanje će predstavljati SmartCity walkthrough.

Predavanje će sa tehičkog aspekta opisati arhitekturu i tehnologije koje su korišćenje u implementaciji ovog projekta.

Kao demonstracija biće prikazana integracija i demo povezivanja Raspberry Pi uređaja sa Windows Azure platforme, slanje informacija na cloud, i preuzimanjje komandi koje treba da izvrši.

Ukoliko vreme bude dozvoljavalo sve to će biti prikazano korak po korak na samom predavanju. uz unapred pripremljen kod koji će biti detaljno objašnjen.

Više informacija na sledećem linku:
http://tarabica.msforge.net/Session/Details/1231

 

Admin