#Tarabica16 najava predavanja: Milan Skorić - Arhitektura i implementacija CQRS šablona sa Microsoft.NET-om

#Tarabica16 najava predavanja: Milan Skorić - Arhitektura i implementacija CQRS šablona sa Microsoft.NET-om

U IT industriji više od 15 godina, pionir mobilnih i elektronskih servisa za bankarstvo u regionu. Jedan od osnivača Smartwave startup-u koji je okupljen sa idejom da, uz upotrebu najsavremenije Microsoft tehnologije, celokupno poslovanje automatizuje, učini što boljim i dostupnijim bez upotrebe IT koda i kompleksnog znanja. Smartwave digitalna platforma je spremna za beta testiranje i evaluaciju na #Azure-u, prijavite se http://smartwavebeta.cloudapp.net/

Dostupan na svim digitalnim mrežama i uvek spreman za razmenu ideja i inovacije.

Arhitektura i implementacija CQRS šablona sa Microsoft.NET-om

CQRS (Command Query Responsibility Segregation) predstavlja inovativni način razvoja softvera koji unapređuje klasičnu, višeslojnu arhitekturu. On otvara vrata za složenu nadgradnju i brži razvoj, pogotovo na "cloud"-u, pa je bio logičan izbor za Smartwave. CQRS objedinjuje više dokazanih šablona i praktičnih rešenja za isporuku agilnih i skalabilnih rešenja koja unapređuju iskustva krjanjeg korisnika a kompleksnost čine upravljivom.  

Na predavanju će biti prikazan primer implementacije CQRS uz pomoć Microsoft C#.Net uz dosta praktičnih saveta koje smo prikupili iz žive implementacije na Windows Azure-u!

Više informacija na sledećem linku:
http://tarabica.msforge.net/Session/Details/1208

Admin