#Tarabica16 najava predavanja: Dejan Pervulov - Analiza i vizuelizacija podataka korišćenjem Power BI Desktop i Power BI servisa

#Tarabica16 najava predavanja: Dejan Pervulov - Analiza i vizuelizacija podataka korišćenjem Power BI Desktop i Power BI servisa

Kao tehnički konsultant učestvovao je na brojnim ERP, CRM i DWH/BI projektima u regionu. Razvojem na Microsoft tehnologijama bavi se već 18 godina i poseduje MCT, MCSD, MCDBA, MCTS, MCSA i MCITP sertifikate. Kao Microsoft Certified Trainer bio je angažovan na pripremi i održavanju obuka u više školskih centara u Srbiji. Od oktobra 2014. godine je i Microsoft MVP za SQL Server.

Analiza i vizuelizacija podataka korišćenjem Power BI Desktop i Power BI servisa

Prošlo je već par godina od kako su delovi današnje Power BI platforme postali dostupni širokom krugu korisnika. Do danas, Power BI je doživeo veliki broj unapređenja i postao zrela i zaokružena platforma koja se sve više koristi i od strane složenih organizacija sa velikim brojem korisnika. Bez obzira na to da li planirate da svoje BI rešenje implementirate u Cloud-u ili želite da se upoznate sa alatima koji će vam omogućiti da lako i pouzdano analizirate podatake iz različitih izvora, tokom demonstracija u sklopu ove sesije imaćete priliku da se upoznate sa tehnikama prikupljanja i pripreme podataka kao i sa mogućnostima za analizu i vizuelizaciju dobijenih informacija kako u lokalnom okruženju tako i u Cloud-u.

Više informacija na sledećem linku:
http://tarabica.msforge.net/Session/Details/1200

 

Admin