#Tarabica16 najava predavanja: Stanko Nikolić - "Made In Serbia: Novi pristup razvoju aplikacija za mobilne platforme"

#Tarabica16 najava predavanja: Stanko Nikolić - "Made In Serbia: Novi pristup razvoju aplikacija za mobilne platforme"

Stanko Nikolić dipl. inženjer elektrotehnike, Windows Platform Development MVP. Zaposlen je u kompaniji Merit Solutions. Profesionalno se bavi implementacijom savremenih softverskih rešenja i istraživanjem novih tehnologija. Najviše se bavi Microsoft tehnologijama i redovan je predavač na Microsoft konferencijama i skupovima. Radi kao projektant na nekoliko najvećih Windows Phone projekata u Srbiji.

Made In Serbia: Novi pristup razvoju aplikacija za mobilne platforme

Ukoliko se bavite razvojem cross-platform aplikacija verovatno ste želeli da možete da koristite jedan jezik i zajednički kod za sve platforme. Zahvaljujući Xamarin Forms i Apache Cordova platformama, možete da koristite C# ili HTML/JS da to i ostvarite.

Ipak, ove platforme imaju dosta nedostataka.

Xamarin Forms je uglavnom spor, nestabilan i koristi derivat XAML jezika za opis korisničkog interfejsa koji zahteva dodatnu obuku.

Apache Cordova je moćna platforma, koja omogućava svima koji znaju HTML (a takvih je zaista puno) da dizajniraju korisnički interfejs, ali zahteva programiranje aplikativne logike na JavaScript jeziku, sa kojim stvari mogu lako da se otrgnu kontroli, posebno ako nemate puno iskusnih JavaScript programera u timu.

Na ovoj sesiji biće reči o novom pristupu razvoju cross-platform aplikacija, o frameworku koji je razvijen i razvija se u Srbiji i koji uzima najbolje od tehnologija koje postoje i spaja ih u jedinstvenu celinu.

Više informacija na sledećem linku:
http://tarabica.msforge.net/Session/Details/1182

Admin