#Tarabica16 najava predavanja: Damir Dizdarević - "Zašto je važan identity management?"

#Tarabica16 najava predavanja: Damir Dizdarević - "Zašto je važan identity management?"

Damir Dizdarević po struci je diplomirani matematičar-informatičar, i radi kao izvršni direktor za usluge u kompaniji Logosoft d.o.o.,te kao predavač i autor MOC kurseva.
Pored toga, povremeno radi i kao sistem dizajner za kompleksnija enterprise okruženja. Osnivač je i voditelj bosansko-hercegovačkog Microsoft Community-a. Sa Microsoft server platformama radi već zadnjih 20 godina, a posebno se specijalizirao se za Windows Server, Exchange Server, Security, mobilna i virtualizacijska rešenja. Za doprinose u prenošenju znanja o Microsoft server proizvodima, rad u community-u te veliki broj održanih predavanja, Microsoft mu je prije 8 godina dodijelio status Most Valuable Professional – MVP, a nosilac je i velikog broja tehničkih certifikata (MCSE,MCTS,MCITP,MCT) za Office365, System Center , Windows Server, Exchange Server te Hyper-V. Redovno predaje na mnogim Microsoftovim i drugim IT konferencijama u regiji. Na konferenciji Microsoft Sinergija u sedam prethodnih godina za redom bio je jedan od tri najbolja predavača po ocjenama publike. Jedan je od rijetkih predavača iz Evrope koji radi kao autor i recenzent oficijelnih MOC kurseva. U ovoj godini intenzivno je angažovan na izradi serije oficijelnih kurseva za Windows 10, EMS, novi Windows Server i Exchange. Pored toga, jedan je od rijetkih autora iz šireg regiona koji objavljuje i stručne tekstove u prestižnom Windows ITPro Magazinu (neki od tekstova su dostupni na : http://windowsitpro.com/author/damir-dizdarevic). Njegov blog o Microsoft Server proizvodima i Microsoft Learning programu dostupan je na http://dizdarevic.ba/ddamirblog.

Zašto je važan identity management?

Implementacija bilo kojeg cloud servisa u hibridnom režimu, ili implementacija lokalnog heterogenog okruženja u smislu directory servisa, nužno povlači potrebu za upravljanjem i konsolidacijom identiteta. Nekada je ovo bilo nešto čime su se bavili samo retki kojima je to trebalo, danas je to svakodnevnica u skoro svakom okruženju. Identity Management je danas stavka koja se obično dizajnira na samom početku i od koje dosta zavisi kasnije iskustvo korištenja, ali i sigurnost samog sistema. Na ovom predavanju govorit ćemo o nekim, za današnje prilike, tipičnim scenarijima u ovom segmentu kao i najboljim praksama za implementaciju i održavanje identiteta.


Više informacija na sledećem linku:
http://tarabica.msforge.net/Session/Details/1198

 

Admin