#Tarabica konferencija – kako je bilo prethodnih godina?

#Tarabica konferencija – kako je bilo prethodnih godina?

Prva konferencija, #Tarabica14, održana je 5. aprila 2014.

Ovo je atmosfera sa prve #Tarabica konferencije, iz predavačke sobe:

#Tarabica14 – delić atmosfere iz predavačke sobe#Tarabica14 – delić atmosfere iz predavačke sobe

 

Konferencija #Tarabica15 je održana 28. marta 2015.

Puna sala na otvaranju Tarabice 15

 

Zoran Horvat – "Kako izbeći korišćenje null referenci u C# kodu?"