Da li ste spremni za Big Data?

Da li ste spremni za Big Data?

Dejan PervulovTrend poznat kao "eksplozija podataka" je odavno počeo tako da pojam Big Data više ne predstavlja novost. Sve je više projekata u kojima se zahteva prikupljanje, skladištenje i analiza podataka koji potiču iz izvora koji se ne nalaze pod direktnom kontrolom organizacije za koju radimo. Poslovni korisnici, u cilju donošenja kvalitetnijih odluka, zahtevaju mogućnost uvida u informacije sa socijalnih mreža ili iz globalnih i javno dostupnih izvora podataka.

Kroz primere i demonstracije korišćenjem besplatnog razvojnog okruženja jednog od Microsoft partnera u domenu Big Data, kompanije Hortonworks, saznajte kako možemo da iskoristimo ovo okruženje za edukaciju i pripremu za dolazeće Big Data projekte kao i šta je to Apache Hadoop framework i koje su to tehnologije i alati koje će nam pomoći u dostizanju cilja. Saznajte i kako možete da pristupate podacima iz okruženja zasnovanog na Apache Hadoop i da ih integrišete u postojeće DWH/BI okruženje korišćenjem Microsoft SQL Server razvojnih alata i tehnologija.

Dejan Pervulov je tehnički konsultant i učestvovao je na brojnim ERP, CRM i DWH/BI projektima u regionu. Razvojem na Microsoft tehnologijama bavi se već 15 godina i poseduje MCT, MCSD, MCDBA, MCTS, MCSA i MCITP sertifikate.Kao Microsoft Certified Trainer bio je angažovan na pripremi i održavanju obuka u više školskih centara u Srbiji.

Vidimo se na 5. aprila na Tarabica # IT Conference Belgrade!

Admin