Ponuda za sponzore

Ponuda za sponzore

Dragi budući sponzori,

Tarabica IT Conference 2014 je organizovana od strane ljudi koji se profesionalno bave Microsoft tehnologijama, sa ciljem da unaprede svoje poslovanje i razmenjuju iskustva. Nakon četiri manje konferencije i velikog broja pojedinačnih predavanja koje su održane u našoj organizaciji odlučili smo da organizujemo konferenciju koja će kako po svom sadržaju, tako i broju predavanja i posetilaca premašiti sve slične konferencije u regionu.

U planu je da konferencija bude podeljena na 9 oblasti koje su vezane za iskustvo u programiranju, radu sa bazama podataka, administracijom informacionih sistema i vođenja IT projekta. Predavaće oko 35 stručnjaka od kojih su 10 Microsoft MVP iz zemlje i inostranstva.

Sva mesta na konferenciji su već popunjena - za manje od tri dana prijavilo se 600 učesnika.

Napominjemo da je celokupna organizacija konferencije bazirana na dobrovoljnom radu. Članovi organizacionog i programskog odbora konferencije, predavači i osobe koje će konferenciji pružati logističku podršku su se prihvatili ovog posla dobrovoljno i rade ga bez bilo kakve finansijske naknade.

Pozivamo Vas da podržite organizovanje konferencije Tarabica 2014. Sve ostale detalje kao i informacije o sponzorskim paketima možete naći u priloženoj prezentaciji.

 

Admin