O izazovima projektovanja Cloud aplikacija sa Ivanom Lazarevićem

O izazovima projektovanja Cloud aplikacija sa Ivanom Lazarevićem

Ivan LazarevićCloud-based apllikacije predstavljaju novi izazov prilikom projektovanja arhitekture softverskih sistema. Projektovanje arhitekture sistema, između ostalog,  podrazumeva donošenje odluka, gde svaka odluka ima uticaj na kvalitet, performanse, sigurnost, skalabinost, održivost, a samim tim  i uspeh aplikacije.

Za razliku od tradicionalnih softverskih sistema, gde se softver izvršavao na robusnoj on-premise infrastrukturi, sistemi u cloud-u su globalno distribuirani, na "nepoznatom" hardveru i često zavise od third-party servisa. 

Predavanje će dati pregled dostupnih pattern-a koji mogu da se koriste u dizajnu aplikacija za cloud, kao i opis procesa modelovanja aplikacija za cloud. Svi primeri će biti obrađeni na Windows Azure platformi, ali većina prezentovanih paterna se može koristiti i na drugim platformama.

Ivan Lazarević radi na poziciji Solution Architect u kompaniji S&T Serbia, gde na brojnim projektima učestvuje kao programer, arhitekta, team leader. Od 2009. godine je sertifikovani Scrum Master. Poseduje MCP, MCTS, MCSD serfifikate. Kroz svoj rad nastoji da primeni agilne metodologije u projektima na kojima učestvuje i promoviše takav način razmišljanja. Poseban deo interesovanja su mu izučavanje arhitektura složenih softverskih rešenja, agilne metodologije, TDD, savremeni softverski alati, različiti programski jezici.

Trenutno je angažovan na razvoju aplikacija korišćenjem Microsoft-ovih tehnologija (.NET Framework, ASP.NET MVC-a, EF...), integraciji različitih sistema i Mobility rešenjima. Od 2005. godine radi na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu kao saradnik u nastavi na predmetu Projektovanje softvera na katedri za Softversko inženjerstvo, programski jezik C#.

Vidimo se 5. aprila na Tarabici!

Admin