Kako koristiti Common Data Service Web API

Pervulov Dejan

Ostali podaci

Dynamics
300
Na našem
09:30 - 10:30
015

Opis predavanja

TBD

Partner Technical Architect u Microsoft-u orijentisan na Dynamics 365 rešenja. Kao tehnički konsultant učestvovao je na brojnim ERP, CRM i DWH/BI projektima u regionu. Razvojem na Microsoft tehnologijama bavi se već 18 godina i poseduje MCT, MCSD, MCDBA, MCTS, MCSA i MCITP sertifikate. Kao Microsoft Certified Trainer bio je angažovan na pripremi i održavanju obuka u više školskih centara u Srbiji. Pre početka rada u Microsoft-u tokom tri godine je bio i Microsoft MVP za Data Platform (SQL Server).

Microsoft

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.