Nikolić Aleksandar

Profil predavača

Aleksandar Nikolić je Microsoft Most Valuable Professional za Cloud and Datacenter Management i Microsoft Azure, osnivač PowerShellMagazine.com i administrator portala PowerShell.com. Uz 17-godišnje iskustvo na poslovima sistem administracije i automatizacije, tokom poslednjih 6 godina fokusiran je na Windows PowerShell i Microsoft Azure obuke i prezentovanje na Microsoftovim i drugim IT konferencijama u regionu, Evropi i Americi.

PowerShell Magazine

Predavanja

Vidi detaljno

PowerShell Core: Ko to tamo skripta?