Đerman Igor

Profil predavača

Igor Đerman je diplomirao u Beogradu 2005 godine, a trenutno je zaposlen u kompaniji Leversys kao Lead Software Engineer. Poslednjih 12 godina je obavljao niz uloga od developera preko team leader-a do lead inženjera na projektima vezanim za različite domene. Posebno se interesuje za softversku arhitekturu, powershell, scrum kao i funkcionalno programiranje. Poseduje MCPD sertifikaciju za WEB, kao MCTS za baze podataka. Angažovan što se tiče edukacije kao predavač na konferencijama u regionu i aktivan je član .NET korisničke grupe Beograd.

Leversys RS d.o.o

Predavanja

Vidi detaljno

Building Hyperledger on Azure

Vidi detaljno

Building Office Add-ins with Angular