Tuzović Admir

Profil predavača

Admir se programiranjem bavi preko 20 godina. U svojoj karijeri prošao je put od pravljenja aplikacija za MS-DOS u Borland C++ pa do planiranja arhitekture rješenja baziranih na Microsoft Azure platformi. Redovan je predavač na međunarodnim konferencijama a učestvovao je i u organizovanju značajnog broja događaja lokalnog karaktera za vrijeme svog angažmana kao Technical Evangelist pri Microsoft uredu u BiH. Trenutno je uposlen u kompaniji App Impact kao CTO. Admir je i Pluralsight autor, te Microsoft MVP.

App Impact d.o.o. Sarajevo

Predavanja

Vidi detaljno

Migrating ASP.NET Core solutions to Azure Linux VMs