Tarabica Keynote: Kako uspeti u IT-u danas i ako niste developer? - Damir Dizdarević

Tarabica Keynote: Kako uspeti u IT-u danas i ako niste developer? - Damir Dizdarević

U okviru Keynote sesije na Tarabici 18, Microsoft Regional Director Damir Dizdarević pričaće na temu: Kako uspeti u IT-u danas i ako niste developer?

Oko 80% CEO-a danas smatra da je ključni aspekt digitalne transformacije kompanija izmena veština ljudi, prvenstveno u IT sektoru. Dodatno, očekuje se da će do 2022.godine trebati dodatni 6.2 miliona stručnjaka većinom u poslovima vezanim za cloud tehnologije. Današnji trend u IT-u održava apsolutnu popularnost i dominaciju poslova iz oblasti razvoja, ali šta je sa drugim IT segmentima? Kako se danas može biti uspešan u IT-u i ako niste developer? Koje su ključne veštine koje su nam potrebne?

Damir Dizdarević 

Damir Dizdarević po struci je diplomirani matematičar-informatičar, i radi kao direktor u kompaniji Logosoft d.o.o. Sarajevo,te kao predsednik nadzornog odbora kompanije mts sistemi i integracije Beograd.
Osnivač je i voditelj bosansko-hercegovačkog Microsoft Community-a. Sa Microsoft server platformama kontinuirano radi već više od 20 godina, a posebno se specijalizirao se za serversku infrastrukturu i Office 365 rešenja. Za doprinose u prenošenju znanja o Microsoft server proizvodima, rad u community-u te veliki broj održanih predavanja, Microsoft mu je prije 10 godina dodijelio status Most Valuable Professional – MVP, a prošle godine i jedinstveni status Microsoft Regional Director koji trenutno ima jedini na prostoru bivše Jugoslavije. Nosilac je i velikog broja tehničkih certifikata (MCSE,MCTS,MCITP,MCT) za Office365, System Center , Windows Server, Exchange Server te Hyper-V. Redovno predaje i biva odlično ocijenjen predavača na mnogim Microsoftovim i drugim IT konferencijama u regiji. Jedan je od rijetkih predavača iz Evrope koji radi kao autor i recenzent oficijelnih MOC kurseva. U ovoj godini intenzivno je angažovan na izradi serije oficijelnih naprednih kurseva za administraciju Office 365 platforme. Njegov blog dostupan je na http://dizdarevic.ba/ddamirblog.

Admin