Tarabica 19 - prezentacije sa predavanja i korisni linkovi

Tarabica 19 - prezentacije sa predavanja i korisni linkovi

Tarabica 19 je ove godine okupila oko 700 učesnika, koji su imali prilike da prate 46 predavanja koja su održali neki od najpoznatijih domaćih i regionalnih predavača.

Prezentacije i materijale sa ovogodišnje konferencije možete preuzeti sa sledećeg linka:
https://tarabica-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/office_tarabica_org/EnpoeLOBKC1DmVuGgCXlJicBVKt2UC2TzNbneYeb4FhHUA?e=CGtySc

Budući da smo ove godine po prvi put organizovali Azure track, u saradnji sa kompanijom Microsoft smo odabrali nekoliko linkova na kojima možete naći resurse koji dodatno pojašnjavaju obrađene teme.

1. Effective DevOps: Building a Culture of Collaboration, Affinity, and Tooling at Scale

2. The Forrester Wave™: Continuous Delivery and Release Automation, Q4 2018
The 15 providers that matter most and how they stack up

3. Azure webinar series: Azure Monitor - Monitoring Azure Kubernetes Service Clusters

4. Azure webinar series - Go from Code to Cloud

5. Cloud Database Migration Essentials: Lead your team with a confident cloud adoption strategy

6. The Essential Guide to Data in the Cloud: A Handbook for DBAs
Learn how the database administrator role is even more critical in the cloud

7. Azure webinar series - Leverage SQL Server by Moving to Azure Virtual Machines

8. Enhance the security, performance, and availability of your data workloads

9. Migrating SQL Server to Azure SQL Database Managed Instance—A Step-by-Step Guide

Admin