Domain Driven Design u programskom jeziku C#

Ajdukovic Nikola

Ostali podaci

Web development
300
Na našem
15:15 - 16:15
005

Opis predavanja

Domain Driven Design je koncept koji je Martin Fowler uveo pre više od deset godina. Potreba za ovakvim načinom razmišljanja u programiranju nastala je usled sve veće razlike koje su nastajanje izmedju modela aplikacije i modela procesa koji aplikacija automatizuje. Osnovna ideja je da se sa Domain Driven Design načinom razmišljanja aplikacija modeluje na potpuno isti način kao i model procesa koji se aplikacijom automatizuje. 

Predavanje je podeljeno u 11 koraka na konkretnoj aplikaciji koja kontroliše količine proizvoda u skladištima. Na početku predavanja pokazuje se rad same aplikacije i na konkretnom primeru objašnjenje Model Controller View koncepta,kao i gde se u taj koncept uklapa Domain Driven Design. 

Svaka aplikacija se sastoji od podataka i funkcionalnosti.

-  Kroz korake 1 i 2 objašnjava se modelovanje podataka u Domain Driven Design kroz pojmove Entitet-a i Value Object-a.

-  Kroz korak 3 uvodi se pojam Servis-a i Repository-ija koji predstavljaju funkcionalni deo Domain Driven Design.

-  Kroz korake 4,5 i 6 objašnjava se tehnika Dependency injection-a kojom se rešava problem funkcionalne zavisnosti.izmedju servis-a i repository-ija.

-  U koraku 7 objašnjava se šablon Factory kojim se rešava problem kreiranja podataka i objekata koji pristupaju podacima.

-  U koraku 8 objašnjava se pojam agregata koji predstavljaju podatke koji se sastoje od više entiteta.

-  U poslednja tri koraka pravi se razlika izmedju Domain Driven Design i šablona za organizaciju koda na primeru Command šablona.

Software inženjer koji radi u kompanji Mera Software Services Belgrade d.o.o. Ima šest godina iskustva u .NET tehnologijama i programskom jeziku C#.U 2011. godini diplomira na Elektrotehničkom fakultetu Beogradskog Univerziteta na odseku Računarska tehnika i informatika. Godinu dana kasnije završava master studije na istom fakultetu odsek Softversko inženjerstvo. Karijeru .NET developera započinje u procesnoj kontroli metalurške industrije Srbije.  Posle četvorogodišnjeg teškog i mukotrpnog rada u procesnoj kontroli metalurške industrije Srbije prelazi u outsourcing kompaniju Mera Software Services Belgrade d.o.o. gde i danas radi.

MERA Software Services Beograd d.o.o

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.