Migracija sa ASP.NET MVC na ASP.NET Core

Popovic Miroslav

Ostali podaci

Web development
300
Na našem
09:30 - 10:30
046

Opis predavanja

ASP.NET MVC je svojevremeno bio pokretač revolucije unutar Microsofta, ne samo što se tiče razvojnog modela web aplikacija, nego i zbog uključivanja third-party open source biblioteka što je do tada bilo nezamislivo u MS svijetu. Međutim, došlo je vrijeme za nadogradnju. ASP.NET Core je moderni multi-platformski web framework napisan od nule, sa sličnim modelom razvoja i kao i prethodni put, predstavlja novu revoluciju - Microsoft koji je potpuno okrenut ka open source. U predavanju ćemo vidjeti koje su to prednosti novog frameworka, o čemu trebamo voditi računa prilikom migracije na Core, probleme sa kojima se možemo susresti, tips&tricks za process migracije kao i razlike između ove dvije platforme.

Miroslav Popović je senior software architect za .NET i JavaScript, zaposlen u firmi Seavus na poziciji Technical Lead. Koristi .NET platformu još od verzije 1.0. Od Windows Forms-a, preko WPF-a i Silverlight-a, sve do ASP.NET Core. Trenutno je fokusiran na ASP.NET Core i client side JavaScript development, kao i na software craftsmanship. Tokom karijere radio je na mnogim manjim i većim projektima, uključujući i par lokalnih startup-a. Jedan je od članova razvojnog tima Kicks platforme, kao i jedan od moderatora za http://javascriptkicks.com i http://dotnetkicks.com.
Redovan je predavač na sastancima i jedan od vođa korisničke grupe "BLbit Banja Luka".

Seavus

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.