Što treba znati pri izboru baze podataka:Azure SQL Database ili Cosmos DB. Koji model, gde i kada?

Talev Aleksandar

Ostali podaci

Data Platform & Business Intelligence
300
Na našem
15:15 - 16:15
046

Opis predavanja

Svaki put kad trebamo doneti odluku oko izbora podatočnog modela koji bi se koristio na world wide nivou otvara se dilema dali da se koristi SQL ili NoSQL relacioni model. Obe opcije su prihvatljive, ali mora se imati predvid da postoje prilično velike razlike izmedju ova dva koncepta. Sesija će obuhvatiti najvaznije distinkcije i razlike između Azure SQL Database i Cosmos DB koncepta - strukturu, programski pristup, scalabilnost i sl. Nakon ove sesije slusaoci će imati jasniju sliku o tome kada da odaberu SQL ili NoSQL varijantu.

Aleksandar Talev je direktor razvoja u kompaniji Semos - Microsoft Gold Partner iz Skoplja. Profesionalno je orijentiran na razvoj IT projekata temeljenih na Microsoftovim tehnologijama, Microsoft SQL Serveru, Microsoft Azure - servisima i Power BI tehnologii. SQL Server koristi od verzije 6.5 od 1996. godine. Kao Microsoftov trener redovno održava oficijalne Microsoft kurseve usmjerene na SQL Server i Power BI. Jedan je od osnivača SQL Server User Group (PASS) Makedonija i u svom slobodnom vremenu bavi se razvojem zajednice SQL Servera u Makedoniji. Redoviti je predavač na svim Microsoftovim konferencijama i događajima u Makedoniji. U 2005. godini dobija titulu Microsoft MVP za SQL Server.

Semos

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.