Uređeni podaci za svakog klijenta - OData, Web API, ASP.NET Core, ...

Ogar Dragoslav

Ostali podaci

Web development
300
Na našem
10:45 - 11:45
046

Opis predavanja

O kvalitetu aplikacije korisnik zaključuje samo na osnovu prezentacionog dela. Nesumnjivo, tu je bitno nadahnuće developera i dizajnera, kao i izbor tehnologije na kojoj se bazira aplikacija. Ali ne postoji dovoljno dobar klijentski prezentacioni interfejs koji ne može biti uništen lošim dizajnom arhitekture za rad sa podacima.
Tokom sesije porazgovaraćemo o različitim arhitekturama i implementacijma, ali će kroz demo biti prikazane samo neke od njih, neophodne za izradu naslovom najavljenog servisa za podatke.
Fokus ove sesije biće na izradi Web Api-ja sa OData podrškom.

 

Dragoslav Ogar je direktor/konsultant/predavač preduzeća A4ATCP d.o.o. Beograd, koje je zvanični Microsoftov partner. Ima više od 30 godina praktičnog i teoretskog iskustva u informacionim tehnologijama. Po zvanju je profesor matematike. Poseduje desetak zvaničnih MS titula od kojih je verovatno najznačajnija MVP for SQL Server.

Kao Microsoftov trener (punoletan), održao je više od 80 MOC-ova i preko 15.000 časova. Danas, najčešće pravi sopstveni materijal (vežbe i primere) za konsultacije i radionice.

Dragoslav je najčešće nagrađivani predavač na Microsoftovim konferencijama u Srbiji. Na četiri međunarodne Microsoftove konferencije (Sinergija 04, 06, 10, 11 i 13), nagrađen je kao jedan od tri najbolja predavača.

Osim tema iz SQL Server oblasti, omiljene teme su mu i Entity Framework, OData, MVC i SOLID.

A4ATCP

Tarabica # IT Conference je najveća tehnička konferencija u Srbiji koju organizuju ljudi koji se profesionalno ili iz hobija bave Microsoft tehnologijama.