Ajdukovic Nikola

Profil predavača

Software inženjer koji radi u kompanji Mera Software Services Belgrade d.o.o. Ima šest godina iskustva u .NET tehnologijama i programskom jeziku C#.U 2011. godini diplomira na Elektrotehničkom fakultetu Beogradskog Univerziteta na odseku Računarska tehnika i informatika. Godinu dana kasnije završava master studije na istom fakultetu odsek Softversko inženjerstvo. Karijeru .NET developera započinje u procesnoj kontroli metalurške industrije Srbije.  Posle četvorogodišnjeg teškog i mukotrpnog rada u procesnoj kontroli metalurške industrije Srbije prelazi u outsourcing kompaniju Mera Software Services Belgrade d.o.o. gde i danas radi.

MERA Software Services Beograd d.o.o

Predavanja

Vidi detaljno

Domain Driven Design u programskom jeziku C#