Horvat Zoran

Profil predavača

Osnivač i glavni konsultant u Coding Helmet Consultancy s.p.r.l., autor više kurseva na pluralsight.com i udemy.com, stručnjak za arhitekturu i dizajn softvera, nezavisni predavač i trener. Zoran Horvat ima skoro 20 godina iskustva u razvoju softvera. Od 2014. je i autor na pluralsight.com gde trenutno priprema niz video kurseva iz oblasti objektno-orijentisanog i funkcionalnog dizajna. Aktivan je među domaćim i stranim firmama gde redovno održava treninge i radionice za timove.

 

Coding Helmet s.p.r.l.

Predavanja

Vidi detaljno

Kako prekoračiti sa objektno-orijentisanog na funkcionalni stil uz C# 8, bez suza